Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική-ψυχαγωγική ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας.

Το Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ενός (1) λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων ,  διότι πρόκειται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή  στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022.

Ώρα αναχώρησης: 07:45 από την  αυλή του σχολείου

Ώρα επιστροφής 18:00 (περίπου)

Όροι και προϋποθέσεις:

 • Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά μαθητών .
 • Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας , δε θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.
 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής.
 • Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
 • Με την προσφορά, θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση  ότι  διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται  σε  ισχύ. 

 Αποστολή προσφορών στο e-mail  του σχολείου: mail@dim-neoch.chal.sch.gr  μέχρι 20/5/2022.

Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022

Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σχέδιο δράσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος από τον κορωνοιό

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19


Σχετ.: Η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021).


Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων,
δημοτικών και ολοήμερων σχολείων) και των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων και της συνέχισης της
δια ζώσης λειτουργίας των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, από τη Δευτέρα
10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021). 1. Ο/Η Διευθυντής/τρια, Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας ή ο/η Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης
  Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxisnet, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα selftesting.
  gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι την
  υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία (Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση)
  εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια
  Εκπαίδευσης Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους, προκειμένου να
  εκδώσουν την σχολική κάρτα COVID 19.
 2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό
  των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη
  βεβαίωση για τους/τις ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους/ες ανήλικους/ες και με τη διαδικασία που
  ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1), σημειώνοντας ότι όπου γίνεται μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό
  Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) εννοείται και ο ΠΑΜΚΑ (Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
  Ασφάλισης) και ο ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Ο
  αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών σύμφωνα με τις
  οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
  Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:
   η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
   τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
   οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
   η χρήση αντισηπτικών,
   οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
   οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
   τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής,
  χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.
  Επισημαίνεται ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και
  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών
  μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την
  Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.
  Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από εκπαιδευτικούς, μέλη
  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), διοικητικό και
  λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής απόφασης
  των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής
  Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Επικρατείας (Β’ 1686).
  Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας
  Εκπ/σης όπως ενημερώσουν σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

«Διαβίβαση οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα Δημοτικά Σχολεία»

Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

Ευχαριστώ πολύ τους γονείς και τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πλέον το σχολείο μας είναι έτοιμο για μία διαφορετική διδασκαλία. Μην ξεχνάτε να βλέπετε το email σας, στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές προτάσεις για δημιουργική απασχόληση, χωρίς να ξεχνάμε το παραδοσιακό βιβλίο. ΜΈΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και όλα θα πάνε καλά.

Κατηγορίες
ΦωτογραφίεςΑρχές δεκαετίας του’60
Κατηγορίες
Φωτογραφίες

Από το πριν…στο μετά…
Εγκαίνια νέου διδακτηρίου του δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Χαλκιδικής. Εικονίζονται ο Βασιλιάς Παύλος με τη Βασίλισσα Φρειδερίκη. Δεξιά ο διευθυντής του σχολείου  Ηρακλής Παπαργυρίου (δωρεά από την κόρη του Όλγα Παπαργυρίου διευθύντρια του 36ου Δημ. Σχ. Θεσσαλονίκης Μίλτος Κουντουράς) 1950.
Κατηγορίες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Κατηγορίες
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Συμμετοχή στο 11ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής